Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy
Đăng ký ngay kênh Youtube để xem lại các trận đấu AoE hấp dẫn nhé!

Thứ 3, ngày 07/05/2024

09:30
Không Được Khóc Không Được Khóc 5-8 Mạnh Hào Mạnh Hào
Chạm 8
     
Solo random

Xem lại

09:30
ChipBoy ChipBoy 7-6 Sang Club Sang Club
Chạm 7
     
Solo random

Xem lại

Thứ 2, ngày 06/05/2024

20:00
CSDN - Gunny - Thứ CSDN - Gunny - Thứ vs Luyến - Hổ - Mã Gia Luyến - Hổ - Mã Gia
     
3vs3 Shang

Xem lại

19:30
BiBi - Xi Măng BiBi - Xi Măng vs Sang Club - 2k1 Sang Club - 2k1
     
2vs2 Shang

Xem lại

19:00
Chim Sẻ Đi Nắng Chim Sẻ Đi Nắng vs Sơ Luyến Sơ Luyến
     
Solo Shang

Xem lại

13:30
Hồng Anh - ChipBoy Hồng Anh - ChipBoy vs 2k1 - Tiểu Màn Thầu 2k1 - Tiểu Màn Thầu
     
2vs2 Shang

Xem lại

13:30
Gió Gió vs Lê Chí Linh Lê Chí Linh
     
Solo random

Xem lại

13:30
Huy - Thứ Huy - Thứ vs U98 - No1 U98 - No1
     
2vs2 random

Xem lại

09:30
Anh Huy Anh Huy vs Mạnh Hào Mạnh Hào
     
Solo random

Xem lại

09:30
Long Lê Long Lê vs Tý
     
Solo random

Xem lại

Thứ 6, ngày 03/05/2024

19:30
Sang Club - Gió Sang Club - Gió vs Lê Chí Linh - 9x Công Lê Chí Linh - 9x Công
     
2vs2 random

Xem lại

19:00
SPT SPT vs VTM VTM
Chạm 7
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
Long Lê - Kamachi Long Lê - Kamachi vs 2k1 - Tiểu Màn Thầu 2k1 - Tiểu Màn Thầu
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
BiBi - Xi Măng BiBi - Xi Măng vs Cam Quýt - Tý Cam Quýt - Tý
     
2vs2 random

Xem lại

09:30
Long Lê Long Lê vs Xi Măng Xi Măng
     
Solo random

Xem lại

Thứ 5, ngày 02/05/2024

19:30
Kamachi Kamachi vs Giao lưu khán giả EGO Play Giao lưu khán giả EGO Play
     
Random -1 dân

Xem lại

19:15
Hồng Anh Hồng Anh 1-1 Sơ Luyến Sơ Luyến
2-5, 5-0
     
Solo Shang, Assy

Xem lại

19:00
Chim Sẻ Đi Nắng Chim Sẻ Đi Nắng 9-2 U98 U98
Chạm 9
     
Solo random

Xem lại

13:30
Hồng Anh Hồng Anh 4-7 BiBi BiBi
Chạm 7
     
Solo random

Xem lại

13:30
Long Lê - Kamachi Long Lê - Kamachi 6-7 2k1 - Sang Club 2k1 - Sang Club
Chạm 7
     
2vs2 random

Xem lại