Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy
Hãy đăng ký kênh Youtube EGO AoE để theo dõi video hay của các game thủ EGOMedia nhé!

Thứ 3, ngày 12/09/2023

21:00
CSDN - Mệnh - Shenlong - Vũ - Nhãn Tử - Huy Đoàn CSDN - Mệnh - Shenlong - Vũ - Nhãn Tử - Huy Đoàn vs Xếp team theo tứ tự vào mạng Xếp team theo tứ tự vào mạng
     
3vs3 Shang

Xem lại

19:00
Chim Sẻ - Hào - Mệnh Chim Sẻ - Hào - Mệnh vs Bi - Quýt - 2k1 Bi - Quýt - 2k1
     
3vs3 random

Xem lại

13:30
Chim Sẻ - Anh Huy Chim Sẻ - Anh Huy vs BiBi - Truy Mệnh BiBi - Truy Mệnh
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
HA - Long - Kama - Yugi HA - Long - Kama - Yugi vs 98- Hào - Tễu - Xi Măng 98- Hào - Tễu - Xi Măng
     
4vs4 random

Xem lại

09:30
u98 - Hưởng u98 - Hưởng vs Măng - Huy Măng - Huy
     
2vs2 random

Xem lại

Chủ Nhật, ngày 10/09/2023

21:00
2k1 Bắc Ninh 2k1 Bắc Ninh vs ChipBoy ChipBoy
     
Solo random

Xem lại

20:00
Hồng Anh Hồng Anh vs Tế Tế Lạp Tế Tế Lạp
     
Solo Shang

Xem lại

19:00
CSDN CSDN vs Cam Quýt Cam Quýt
     
Solo random

Xem lại

18:30
Hồng Anh - Nông Dân Hồng Anh - Nông Dân vs BiBi - Béo Mập BiBi - Béo Mập
     
Hit không dâng A

Xem lại

16:00
BiBi BiBi vs U98 U98
     
Solo random

Xem lại

13:30
Hồng Anh - ChipBoy Hồng Anh - ChipBoy vs Cam Quýt - 2k1 Cam Quýt - 2k1
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
Mạnh Hào Mạnh Hào vs Truy Mệnh Truy Mệnh
     
Solo random

Xem lại

09:30
Long Lê Long Lê vs Anh Huy Anh Huy
     
Solo random

Xem lại

09:30
Kamachi Kamachi vs BiBi BiBi
     
Solo random

Xem lại

Thứ 7, ngày 09/09/2023

16:00
BiBi BiBi vs Truy Mệnh Truy Mệnh
     
Solo random

Xem lại

13:30
2k1 Bắc Ninh 2k1 Bắc Ninh vs Cam Quýt Cam Quýt
     
Solo random

Xem lại

09:30
98 - Hưởng 98 - Hưởng vs Hào - Huy Hào - Huy
     
2vs2 random

Xem lại

09:30
Long Lê Long Lê vs BiBI BiBI
     
Solo random

Xem lại

Thứ 5, ngày 07/09/2023

19:00
Hồng Anh Hồng Anh vs Hoàng Mai Nhi Hoàng Mai Nhi
     
Solo random

Xem lại

19:00
Tễu - KDK Tễu - KDK vs Xi Măng - Sỹ Yamato Xi Măng - Sỹ Yamato
     
2vs2 random

Xem lại