Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy
Hãy đăng ký kênh Youtube EGO AoE để theo dõi video hay của các game thủ EGOMedia nhé!

Thứ 7, ngày 02/12/2023

09:30
Tiểu Màn Thầu - Gió Tiểu Màn Thầu - Gió vs Anh Huy - Sỹ Yamato Anh Huy - Sỹ Yamato
     
2vs2 random

On

13:30
CSDN - Xuân Thứ CSDN - Xuân Thứ vs Cam Quýt - 2k1 Bắc Ninh Cam Quýt - 2k1 Bắc Ninh
     
2vs2 random

On

19:00
CSDN - Thứ - Huy - Khóc CSDN - Thứ - Huy - Khóc vs 98 - Hào - No1 - Khóc 98 - Hào - No1 - Khóc
Chạm 7
     
4vs4 random

On

19:30
Long Lê Long Lê vs Tiểu Màn Thầu Tiểu Màn Thầu
     
Solo random

On

21:00
BiBi BiBi vs Trung Quốc Trung Quốc
     
cung R

On

Thứ 6, ngày 01/12/2023

19:30
Long Lê - ChipBoy Long Lê - ChipBoy vs Tý - Tiểu Màn Thầu Tý - Tiểu Màn Thầu
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
Truy Mệnh Truy Mệnh vs Cam Quýt Cam Quýt
     
Solo random

Xem lại

13:30
Long Lê - Kamachi Long Lê - Kamachi vs Anh Huy - Tễu Anh Huy - Tễu
     
2vs2 random

Xem lại

09:30
Truy Mệnh Truy Mệnh vs BiBi BiBi
     
Solo random

Xem lại

09:30
Anh Huy - Sỹ Ya Anh Huy - Sỹ Ya vs 2k1 - 2k3 2k1 - 2k3
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 5, ngày 30/11/2023

21:00
BiBi BiBi 5-4 Shenlong Shenlong
Chạm 5
     
Solo Assyrian

Xem lại

21:00
BiBi - Huy Đoàn BiBi - Huy Đoàn 4-5 Chiến Tướng - Dưa Chua Chiến Tướng - Dưa Chua
Chạm 5
     
2vs2 Assyrian

Xem lại

19:00
Sẻ - Huy - Gunny - Tễu Sẻ - Huy - Gunny - Tễu 4-7 Quýt - 2k1 - Tý - Thầu Quýt - 2k1 - Tý - Thầu
Chạm 7
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
Long Lê - Kamachi Long Lê - Kamachi 7-6 BiBi - VaneLove BiBi - VaneLove
Chạm 7
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
Truy Mệnh - Anh Huy Truy Mệnh - Anh Huy 7-8 2k1 - Tiểu Màn Thầu 2k1 - Tiểu Màn Thầu
Chạm 8
     
2vs2 random

Xem lại

09:30
Kamachi Kamachi 2-7 Mai Cồ Tý Mai Cồ Tý
Chạm 7
     
Solo random

Xem lại

Thứ 4, ngày 29/11/2023

21:00
BiBi BiBi 4-5 Chiến Tướng Chiến Tướng
Chạm 5
     
Solo Shang

Xem lại

19:30
Long Lê Long Lê 5-7 Gunny Gunny
Chạm 7
     
Solo random

Xem lại

19:00
Hào - Mệnh - 98 - No1 Hào - Mệnh - 98 - No1 7-5 Quýt - Thầu - Tý - 2k1 Quýt - Thầu - Tý - 2k1
Chạm 7
     
4vs4 random

Xem lại

19:00
BiBi BiBi 1-4 Shenlong Shenlong
Chạm 4
     
Solo Assyrian

Xem lại

13:30
98 - Tễu - Gunny - Khóc 98 - Tễu - Gunny - Khóc x-x Yugi - Chip - Long - Kama Yugi - Chip - Long - Kama
Kèo hủy
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
BiBi BiBi 7-3 2k1 Bắc Ninh 2k1 Bắc Ninh
Chạm 7
     
Solo random

Xem lại

09:30
Anh Huy - Mạnh Hào Anh Huy - Mạnh Hào 6-3 VaneLove - Xi Măng VaneLove - Xi Măng
Chạm 6
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 3, ngày 28/11/2023

19:30
BiBi - Kama - Quýt BiBi - Kama - Quýt 5-0 Sơ Luyến - Nông Dân - Tiểu Lâm Sơ Luyến - Nông Dân - Tiểu Lâm
Chạm 5
     
3vs3 Shang

Xem lại

13:30
98 - Hào - Huy - No1 98 - Hào - Huy - No1 3-6 Bi - Love - HMN - Xi Măng Bi - Love - HMN - Xi Măng
Chạm 6
     
4vs4 random

Xem lại