Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy

Thứ 4, ngày 25/11/2020

09:00
CSDN - Văn Hưởng CSDN - Văn Hưởng vs Hehe - Yugi Hehe - Yugi
Kami - Mạnh
     
2vs2 random

On

09:00
Anh Huy Anh Huy vs NoName NoName
Hinh
     
Solo random

On

19:00
Văn Hưởng - THành Lak Văn Hưởng - THành Lak vs Kamachi - KDK Kamachi - KDK
Hải - Hinh
     
2vs2 random

On

19:00
Chipboy - Gunny - Mạnh Hào - No1 Chipboy - Gunny - Mạnh Hào - No1 vs VaneLove - Quýt - Xuân Thứ - NamSociu VaneLove - Quýt - Xuân Thứ - NamSociu
NSND
     
4vs4 random

On

Thứ 3, ngày 24/11/2020

19:00
CSDN - Mạnh Hào - Anh Huy - Thành Lak CSDN - Mạnh Hào - Anh Huy - Thành Lak 1-2 Hehe - Yugi - Kenz - Exciter Hehe - Yugi - Kenz - Exciter
Kami - Mạnh
     
4vs4 random AOE NEW

Xem lại

13:30
Văn Hưởng - Anh Huy Văn Hưởng - Anh Huy 3-0  Kamachi - Noname Kamachi - Noname
Mạnh - Hinh
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
U98 U98 3-1  Xi Măng Xi Măng
Hải
     
Solo random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào - Văn Hưởng Mạnh Hào - Văn Hưởng 2-2 Tý - Tuti Tý - Tuti
Kami - Hinh
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 2, ngày 23/11/2020

19:00
U98 - Mạnh Hào - Anh Huy - Thành Lak U98 - Mạnh Hào - Anh Huy - Thành Lak 0-2 SangClub - Kenz - Vô Thường - NoName SangClub - Kenz - Vô Thường - NoName
Kami - Mạnh
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
CSDN - YUgi CSDN - YUgi 3-0 Hồng Anh - No1 Hồng Anh - No1
Hải
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
U98 - Văn Hưởng U98 - Văn Hưởng 3-0 SangClub - Tễu SangClub - Tễu
Mạnh - Hinh
     
2vs2 random

Xem lại

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020

19:00
CSDN - U98 - Chipboy - No1 CSDN - U98 - Chipboy - No1 9-4 Bibi - TMT - Tý - Xi măng Bibi - TMT - Tý - Xi măng
Hải - Chin
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
Văn Hưởng - U98 Văn Hưởng - U98 2-2  SangCLub - Kamachi SangCLub - Kamachi
Mạnh - Hinh
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
Anh Huy Anh Huy vs Kenz Kenz
Kami
     
Solo random

Xem lại