Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy

Thứ 6, ngày 05/03/2021

09:00
Văn Hưởng Văn Hưởng vs Luận Luận
Kami
     
Solo random

On

09:00
U98 - Thành Lak U98 - Thành Lak vs Xuân Thứ - Nam Xuân Thứ - Nam
Hải
     
2vs2 random

On

09:00
Mạnh Hào Mạnh Hào vs Hehe Hehe
Hinh
     
Solo random

On

13:30
Mạnh Hào - U98 - Văn Hưởng - Anh Huy Mạnh Hào - U98 - Văn Hưởng - Anh Huy vs VaneLove - Xuân Thứ - Nam - Tuti VaneLove - Xuân Thứ - Nam - Tuti
Hải - Kami
     
4vs4 random

On

19:30
Anh Huy Anh Huy vs Yugi Yugi
Kiên
     
Solo random

On

Đề xuất cho bạn

AoE Song Điêu - Loạn Tiễn: Lịch thi đấu ngày 5/3/2021 - bảng A khởi tranh

AoE Song Điêu - Loạn Tiễn: Lịch thi đấu ngày 5/3/2021 - bảng A khởi tranh

Sau khi hoàn thành buổi lễ bốc thăm, BTC giải đấu AoE Việt Trung Song Điêu - Loạn Tiễn đã...

EGO News - 04/03/2021
AoE Song Điêu – Loạn Tiễn: Kết quả bốc thăm chia bảng

AoE Song Điêu – Loạn Tiễn: Kết quả bốc thăm chia bảng

  Với sự xuất hiện của game thủ Chim Sẻ Đi Nắng – BLV Tuân tiền Hải và phiên dịch...

EGO News - 04/03/2021
Nhiều giải đấu AoE Việt Trung được tổ chức là một tín hiệu đáng mừng!

Nhiều giải đấu AoE Việt Trung được tổ chức là một tín hiệu đáng mừng!

Cộng đồng AoE đang hướng đến giải đấu AoE Việt Trung lần thứ ba chỉ trong vòng ba tháng. Đây...

EGO News - 04/03/2021

Thứ 5, ngày 04/03/2021

19:30
CSDN - Mạnh Hào - U98 CSDN - Mạnh Hào - U98 vs Hồng Anh - Truy mệnh - Tú Xuất Hồng Anh - Truy mệnh - Tú Xuất
Hải
     
3vs3 Shang

Xem lại

13:30
Thành Lak - Văn Hưởng - Anh Huy - NSND Thành Lak - Văn Hưởng - Anh Huy - NSND 1-2 9x Công - Tịnh Văn - KDK - Luận 9x Công - Tịnh Văn - KDK - Luận
Hinh - Kiên
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
Văn Hưởng - Anh HUy Văn Hưởng - Anh HUy 1-2 SangClub - TBL SangClub - TBL
HInh - Kiên
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
U98 - Thành Lak U98 - Thành Lak 3-1 Xi Măng - NamSociu Xi Măng - NamSociu
Kami
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 4, ngày 03/03/2021

13:30
Mạnh Hào - Văn Hưởng - Thành lak - Anh Huy Mạnh Hào - Văn Hưởng - Thành lak - Anh Huy 2-1 Tý - Xi măng - Nam - Văn Nhất Tý - Xi măng - Nam - Văn Nhất
Hải - Kami
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào - Anh Huy Mạnh Hào - Anh Huy 2-2 Tý - Nam Tý - Nam
Kiên
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
Văn Hưởng - Thành lak Văn Hưởng - Thành lak 0-3 KDK - Tịnh Văn KDK - Tịnh Văn
Hinh
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 3, ngày 02/03/2021

13:30
CSDN - Mạnh Hào - U98 - Anh Huy CSDN - Mạnh Hào - U98 - Anh Huy 1-2 No1 - Chipboy - SangClub - Yugi No1 - Chipboy - SangClub - Yugi
Hải - Kiên
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
Chim Sẻ - Văn Hưởng Chim Sẻ - Văn Hưởng 2-2 Quýt - Tý Quýt - Tý
Kami - Kiên
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào - U98 Mạnh Hào - U98 1-3 TMT - Xuân Thứ TMT - Xuân Thứ
Hinh
     
2vs2 random

Xem lại