Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy
Hãy đăng ký kênh Youtube EGO AoE để theo dõi video hay của các game thủ EGOMedia nhé!

Chủ Nhật, ngày 12/03/2023

21:00
Vòng 7 Vòng 7 --- Giải Việt Trung Tam Tấu 2023 Giải Việt Trung Tam Tấu 2023
Chạm 5
     
2vs2 Assyrian

Xem lại

19:30
Vòng 7 Vòng 7 --- Giải Việt Trung Tam Tấu 2023 Giải Việt Trung Tam Tấu 2023
Chạm 5
     
2vs2 Assyrian

Xem lại

13:30
Ha - Chip - Long - Yugi Ha - Chip - Long - Yugi 5-6 Bi - Love - Thầu - Thứ Bi - Love - Thầu - Thứ
Chạm 6
     
4vs4 random

Xem lại

Thứ 7, ngày 11/03/2023

21:00
Vòng 6 Vòng 6 vs Giải Việt Trung Tam Tấu 2023 Giải Việt Trung Tam Tấu 2023
Chạm 5
     
2vs2 Assyrian

Xem lại

19:30
Vòng 6 Vòng 6 vs Giải Việt Trung Tam Tấu 2023 Giải Việt Trung Tam Tấu 2023
Chạm 5
     
2vs2 Assyrian

Xem lại

13:30
U98 U98 vs VaneLove VaneLove
     
Solo random

Xem lại

09:30
Nam Sociu Nam Sociu vs 2k1 Bắc Ninh 2k1 Bắc Ninh
     
Solo random

Xem lại

Thứ 6, ngày 10/03/2023

21:00
Chim Sẻ Đi Nắng Chim Sẻ Đi Nắng 0-5 Shenlong Shenlong
Chạm 5
     
Solo Shang

Xem lại

21:00
Vòng 5 Vòng 5 vs Giải Việt Trung Tam Tấu 2023 Giải Việt Trung Tam Tấu 2023
Chạm 5
     
2vs2 Assyrian

Xem lại

19:30
Vòng 5 Vòng 5 vs Giải Việt Trung Tam Tấu 2023 Giải Việt Trung Tam Tấu 2023
Chạm 5
     
2vs2 Assyrian

Xem lại

19:00
CSDN - Truy Mệnh CSDN - Truy Mệnh 5-4 Shenlong - Nhãn Tử Shenlong - Nhãn Tử
Chạm 5
     
2vs2 Shang

Xem lại

13:30
Tễu Tễu 7-5 Gunny Gunny
Chạm 7
     
Solo Assyrian

Xem lại

13:30
Nam Sociu Nam Sociu 8-5 Văn Hưởng Văn Hưởng
Chạm 8
     
Solo random

Xem lại

09:30
Hào - Huy Hào - Huy 1-3 Mệnh - 2k1 Mệnh - 2k1
3-1,2-3,2-3,1-2
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 5, ngày 09/03/2023

21:00
Vòng 4 Vòng 4 --- Giải Việt Trung Tam Tấu 2023 Giải Việt Trung Tam Tấu 2023
Chạm 5
     
2vs2 Assyrian

Xem lại

21:00
Mạnh Hào Mạnh Hào 5-4 Shenlong Shenlong
Chạm 5
     
Solo random

Xem lại

19:30
Vòng 4 Vòng 4 --- Giải Việt Trung Tam Tấu 2023 Giải Việt Trung Tam Tấu 2023
Chạm 7
     
2vs2 Assyrian

Xem lại

19:00
Truy Mệnh Truy Mệnh 7-5 Trường Béo Trường Béo
Chạm 7
     
Solo Shang

Xem lại

19:00
2k1 Bắc Ninh 2k1 Bắc Ninh 7-2 Siêu Quần Siêu Quần
Chạm 7
     
Solo Shang

Xem lại

13:30
Tễu - Huy Tễu - Huy 7-2 Gunny - Lê Chí Linh Gunny - Lê Chí Linh
Chạm 7
     
2vs2 random

Xem lại