Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy
Đăng ký ngay kênh Youtube để xem lại các trận đấu AoE hấp dẫn nhé!

Thứ 5, ngày 09/05/2024

22:00
Ha - Chip Ha - Chip vs Shenlong - Mã Gia Shenlong - Mã Gia
     
2vs2 Assyrian

Xem lại

19:45
Hồng Anh Hồng Anh vs Shenlong Shenlong
     
Solo Assyrian

Xem lại

19:30
Long Lê - Kamachi Long Lê - Kamachi vs 2k1 - Sang Club 2k1 - Sang Club
     
2vs2 random

Xem lại

19:00
No1 - Mệnh - Thứ No1 - Mệnh - Thứ vs Max R Max R
     
Shang, Assy

Xem lại

19:00
ChipBoy ChipBoy vs Tiễn Như Vũ Tiễn Như Vũ
     
Solo Shang

Xem lại

13:30
Bi - Măng - HMN - Exciter Bi - Măng - HMN - Exciter vs 2k1 - Tý - Thầu - Sang 2k1 - Tý - Thầu - Sang
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
Gunny Gunny vs Mạnh Hào Mạnh Hào
     
Solo random

Xem lại

Thứ 4, ngày 08/05/2024

19:30
ChipBoy ChipBoy 2-0 Sơ Luyến Sơ Luyến
5-2,5-2
     
Shang, Assy

Xem lại

19:30
2k1 Bắc Ninh 2k1 Bắc Ninh 7-6 BiBi BiBi
Chạm 7
     
Solo random

Xem lại

19:30
Sang Club - Gió Sang Club - Gió 5-4 Quân Mu - Tịnh Văn Quân Mu - Tịnh Văn
Chạm 4
     
2vs2 Shang

Xem lại

19:00
Longthieugia - Embe - Ver - Exciter Longthieugia - Embe - Ver - Exciter 4-6 TBL - Long Lê - Vik - Tuân TBL - Long Lê - Vik - Tuân
Chamj 6
     
4vs4 random

Xem lại

19:00
Chim Sẻ Đi Nắng - Sĩ Ya Chim Sẻ Đi Nắng - Sĩ Ya 0-3 No1 - Truy Mệnh No1 - Truy Mệnh
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
Long Lê - Kamachi Long Lê - Kamachi 5-7 Tý - Tiểu Màn Thầu Tý - Tiểu Màn Thầu
Chạm 7
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
Xuân Thứ Xuân Thứ 8-6 U98 U98
Chạm 8
     
Solo random

Xem lại

Thứ 3, ngày 07/05/2024

19:00
CSDN - HeHe CSDN - HeHe 2-3 U98 - Mệnh U98 - Mệnh
1-3,3-0,1-3,3-1,0-3
     
2vs2 random

Xem lại

19:00
2k1 Bắc Ninh 2k1 Bắc Ninh 0-2 Shenlong Shenlong
1-5,1-5
     
Solo Shang

Xem lại

19:00
Ha - Long - Kama - TV Ha - Long - Kama - TV 6-4 Bi - HMN - Măng - EX Bi - HMN - Măng - EX
Chạm 6
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
Gunny Gunny 8-5 Anh Huy Anh Huy
Chạm 8
     
Solo random

Xem lại

13:30
Long Lê - Kamachi Long Lê - Kamachi 6-7 2k1 - Tý 2k1 - Tý
Chạm 7
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
Mạnh Hào Mạnh Hào 8-5 No1 No1
Chạm 8
     
Solo random

Xem lại