Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy
Hãy đăng ký kênh Youtube EGO AoE để theo dõi video hay của các game thủ EGOMedia nhé!

Chủ Nhật, ngày 01/10/2023

09:30
Anh Huy Anh Huy vs Long Lê Long Lê
     
Solo random

On

13:30
2k1 Bắc Ninh 2k1 Bắc Ninh vs Cam Quýt Cam Quýt
League 1
     
Solo random

On

16:00
Truy Mệnh Truy Mệnh vs BiBi BiBi
League 1
     
Solo random

On

18:30
Hồng Anh Hồng Anh vs Shenlong Shenlong
     
Solo Assyrian

On

19:00
Măng - Tễu Măng - Tễu vs 2k1 - Gió 2k1 - Gió
     
2vs2 random

On

19:00
Chim Sẻ Đi Nắng Chim Sẻ Đi Nắng vs U98 U98
League 1
     
Solo random

On

20:00
Hồng Anh - Cam Quýt Hồng Anh - Cam Quýt vs Shenlong - Vô Địch Hầu Shenlong - Vô Địch Hầu
     
2vs2 Assyrian

On

21:00
Bi - Mệnh - 98 Bi - Mệnh - 98 vs Tướng - Vũ - Nhãn Tử Tướng - Vũ - Nhãn Tử
     
3vs3 Assyrian

On

21:00
ChipBoy ChipBoy vs Mạnh Hào Mạnh Hào
League 1
     
Solo random

On

Thứ 4, ngày 27/09/2023

21:00
Hồng Anh - Béo Hồng Anh - Béo vs Tiểu Màn Thầu - Nông Dân Tiểu Màn Thầu - Nông Dân
     
Hit không dâng A

Xem lại

19:00
CSDN - Anh Huy CSDN - Anh Huy vs Tiểu Hòa Ca - Đại Trù Tiểu Hòa Ca - Đại Trù
     
Shang 2 người 1 màu

Xem lại

19:00
Long Lê - Kama Long Lê - Kama vs Tý - 2k1 Tý - 2k1
     
2vs2 random

Xem lại

19:00
Gunny - KDK Gunny - KDK vs Hào - Hưởng Hào - Hưởng
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
98 - Mệnh - Hào - Măng 98 - Mệnh - Hào - Măng vs Quýt - Tý - Thầu - 2k1 Quýt - Tý - Thầu - 2k1
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
HA - Chip HA - Chip vs Bi - Love Bi - Love
     
2vs2 random

Xem lại

09:30
BiBi BiBi vs Tiểu Màn Thầu Tiểu Màn Thầu
     
Solo random

Xem lại

09:30
98 - Hưởng - Khóc 98 - Hưởng - Khóc vs Huy - Tễu - Măng Huy - Tễu - Măng
     
3vs3 random

Xem lại

Thứ 3, ngày 26/09/2023

21:00
BiBi BiBi vs Trung Quốc Trung Quốc
     

Xem lại

20:00
Hồng Anh Hồng Anh vs Khán giả EGOPLAY Khán giả EGOPLAY
     
Solo random

Xem lại

19:00
CSDN - Anh Huy CSDN - Anh Huy vs BiBi - VaneLove BiBi - VaneLove
     
Shang 2 người 1 màu

Xem lại

19:00
Măng - Hưởng Măng - Hưởng vs Tễu - Khóc Tễu - Khóc
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
Gunny - Mệnh - Măng - Khóc Gunny - Mệnh - Măng - Khóc vs 98 - Hưởng - Huy - Tễu 98 - Hưởng - Huy - Tễu
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
Kamachi Kamachi vs Lê Chí Linh Lê Chí Linh
     
Solo random

Xem lại

13:30
Long Lê Long Lê vs BiBi BiBi
     
Solo random

Xem lại

09:30
Chip - Kama Chip - Kama vs 2k1 - TMT 2k1 - TMT
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 2, ngày 25/09/2023

21:00
Bi - Mệnh - 98 Bi - Mệnh - 98 vs Long - Vũ - Tướng Long - Vũ - Tướng
     
3vs3 Assyrian

Xem lại

18:30
Bi - Mệnh - 2k1 Bi - Mệnh - 2k1 vs Long - Vũ - Hầu Long - Vũ - Hầu
Đủ 60 dân mới được chiến đấu
     
3vs3 Assyrian

Xem lại

13:30
Gunny - Mệnh - Tễu - Măng Gunny - Mệnh - Tễu - Măng vs HA - Long - Kama - yugi HA - Long - Kama - yugi
     
4vs4 random

Xem lại

09:30
Bi - Love Bi - Love vs Hào - 98 Hào - 98
     
2vs2 random

Xem lại