Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy

Thứ 4, ngày 02/12/2020

09:00
U98 U98 vs Quýt Quýt
Hải
     
Solo random

On

13:30
U98 - Mạnh Hào - Anh Huy - Văn Hưởng U98 - Mạnh Hào - Anh Huy - Văn Hưởng vs VaneLove - NamSociu - Văn NHất - Tuti VaneLove - NamSociu - Văn NHất - Tuti
Kami - Mạnh
     
4vs4 random

On

19:00
Thành Lak - Văn Hưởng Thành Lak - Văn Hưởng vs Nhất - Sỹ Yamato Nhất - Sỹ Yamato
     
2vs2 random

On

20:00
Chim Sẻ Đi Nắng Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư Tiểu Thủy Ngư
TNT
     
Shang - Assy chạm 4

On

Thứ 3, ngày 01/12/2020

13:30
Mạnh Hào - Anh Huy Mạnh Hào - Anh Huy 2-2 Kenz - Exciter Kenz - Exciter
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
Văn hưởng Văn hưởng 1-2 Tịnh Văn Tịnh Văn
Hinh
     
Solo random

Xem lại

09:00
U98 U98 2-1 Tú Xuất Tú Xuất
Hải
     
Solo random

Xem lại

Thứ 2, ngày 30/11/2020

13:30
CSDN - Văn Hưởng - Anh Huy - TNT CSDN - Văn Hưởng - Anh Huy - TNT 2-0 VaneLove - Tuti - Xi Măng - Văn Nhất VaneLove - Tuti - Xi Măng - Văn Nhất
Kami - Hải
     
4vs4 random

Xem lại

09:30
CSDN - Văn Hưởng CSDN - Văn Hưởng 2-1 Chipboy - No1 Chipboy - No1
Hải - Kami
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
ANh Huy ANh Huy 1-2 Nam Nam
Mạnh
     
Solo random

Xem lại

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020

19:00
Tiểu Thủy Ngư Tiểu Thủy Ngư 2-0 Hồng Anh Hồng Anh
Hinh
     
Assy - Shang Chạm 5

Xem lại

09:00
Mạnh Hào Mạnh Hào 3-0 Quýt Quýt
Tùng
     
Solo random

Xem lại

Thứ 7, ngày 28/11/2020

19:30
CSDN - U98 - Anh Huy - Mạnh Hào CSDN - U98 - Anh Huy - Mạnh Hào 8-3 Hồng Anh - Truy Mệnh - 9x Công - Tịnh Văn Hồng Anh - Truy Mệnh - 9x Công - Tịnh Văn
Hải
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
Văn Hưởng Văn Hưởng 2-1 NoName NoName
Hải
     
Solo random

Xem lại