Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy

Thứ 7, ngày 21/11/2020

19:00
U98 U98 vs  No1 No1
Mạnh
     
Solo random

Xem lại

13:00
CSDN - U98 - No1 - Chipboy CSDN - U98 - No1 - Chipboy 9-4 Ha - Hehe - Gunny - Truy Mệnh Ha - Hehe - Gunny - Truy Mệnh
Hải - Kami
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào - Văn Hưởng Mạnh Hào - Văn Hưởng 3-0 amachi - NoName amachi - NoName
Kami - Mạnh
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
Anh Huy Anh Huy 2-1 KDK KDK
Hinh
     
Solo random

Xem lại

Thứ 6, ngày 20/11/2020

19:00
CSDN - U98 - Chipboy - No1 CSDN - U98 - Chipboy - No1 6-7 VaneLove - Quýt - Xuân Thứ - HMN VaneLove - Quýt - Xuân Thứ - HMN
Hải
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
U98 - Mạnh Hào - Văn Hưởng - Huy U98 - Mạnh Hào - Văn Hưởng - Huy vs SangClub - Exciter - Kenz - Yugi SangClub - Exciter - Kenz - Yugi
Mạnh - Hinh
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
CSDN - Yugi CSDN - Yugi vs Chipboy - Truy Mệnh Chipboy - Truy Mệnh
Kami - AnhBlue
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào - Văn Hưởng Mạnh Hào - Văn Hưởng 3-0 SangClub - Kamachi SangClub - Kamachi
Mạnh - Hinh
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 5, ngày 19/11/2020

19:00
Thành Lak - Văn Hưởng Thành Lak - Văn Hưởng 0-3 Kamachi - NoName Kamachi - NoName
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
CSDN - U98 - Mạnh Hào - Anh Huy CSDN - U98 - Mạnh Hào - Anh Huy 1-2 Bibi - Quýt - Tý - Dương Còi Bibi - Quýt - Tý - Dương Còi
     
4vs4 random

Xem lại