Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy
Hãy đăng ký kênh Youtube EGO AoE để theo dõi video hay của các game thủ EGOMedia nhé!

Thứ 7, ngày 27/05/2023

18:30
Hồng Anh Hồng Anh vs Tế Tế Lạp => Sơ Luyến Tế Tế Lạp => Sơ Luyến
     
Solo Shang

Xem lại

16:00
U98 U98 vs Truy Mệnh Truy Mệnh
Giải Quán Nhậu Tự Do League 1
     
Solo random

Xem lại

13:30
Anh Huy Anh Huy vs Long Lê Long Lê
     
Solo random

Xem lại

09:30
Long Lê Long Lê vs BiBi BiBi
     
Solo random

Xem lại

09:30
Anh Huy Anh Huy vs Xi Măng Xi Măng
     
Solo random

Xem lại

Thứ 6, ngày 26/05/2023

19:30
Hồng Anh Hồng Anh vs BiBi BiBi
     
Solo random

Xem lại

19:30
Hồng Anh Hồng Anh vs BiBi BiBi
     
Solo random

Xem lại

19:00
Nam Sociu Nam Sociu vs Anh Huy Anh Huy
     
Solo random

Xem lại

13:30
Quýt - Love Quýt - Love vs 98 - Mệnh 98 - Mệnh
     
2vs2 random

Xem lại

09:30
U98 U98 vs BiBi BiBi
     
Solo random

Xem lại

09:30
Măng - KDK Măng - KDK vs Huy - Tễu Huy - Tễu
     
Solo random

Xem lại

Thứ 5, ngày 25/05/2023

21:30
Hồng Anh - Long Lê Hồng Anh - Long Lê vs Lôi Lão Hổ - Mã Gia Lôi Lão Hổ - Mã Gia
     
2vs2 Shang

Xem lại

20:00
Bi - Quýt Bi - Quýt vs Shenlong - Nhãn Tử Shenlong - Nhãn Tử
     
2vs2 Shang

Xem lại

13:30
Bi - Love Bi - Love vs Mệnh - U98 Mệnh - U98
     
Solo random

Xem lại

09:30
VaneLove VaneLove vs U98 U98
     
Solo random

Xem lại

09:30
Long Lê - Kamachi Long Lê - Kamachi vs Tễu - Xi Măng Tễu - Xi Măng
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 4, ngày 24/05/2023

19:30
Kamachi - Yugi Kamachi - Yugi vs Tiểu Thủy Ngư - Tiểu Mã Tiểu Thủy Ngư - Tiểu Mã
     
Shang, Assy

Xem lại

13:30
Huy - 2k1 - Tễu - Măng Huy - 2k1 - Tễu - Măng vs Hào - Mệnh - Nam - Hưởng Hào - Mệnh - Nam - Hưởng
     
4vs4 random

Xem lại

09:30
BiBi BiBi vs Mạnh Hào Mạnh Hào
     
Solo random

Xem lại

09:30
Long Lê - Yugi Long Lê - Yugi vs Anh Huy - Xi Măng Anh Huy - Xi Măng
     
2vs2 random

Xem lại