Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy
Hãy đăng ký kênh Youtube EGO AoE để theo dõi video hay của các game thủ EGOMedia nhé!

Thứ 6, ngày 17/11/2023

13:30
Hào - Mệnh - 98 - Huy Hào - Mệnh - 98 - Huy 4-7 Quýt - Thầu - Tý - 2k1 Quýt - Thầu - Tý - 2k1
Chạm 7
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
BiBi BiBi 7-5 ChipBoy ChipBoy
Chạm 7
     
2vs2 random

Xem lại

09:30
Mạnh Hào - Sỹ Ya Mạnh Hào - Sỹ Ya 8-6 2k1 Bắc Ninh - Gió 2k1 Bắc Ninh - Gió
Chạm 8
     
Chạm 8

Xem lại

Thứ 5, ngày 16/11/2023

21:00
Chim Sẻ Đi Nắng Chim Sẻ Đi Nắng 1-1 Tiễn Như Vũ Tiễn Như Vũ
2-4, 4-0
     
Shang, Assy

Xem lại

19:30
BiBi - Xi Măng - 98 BiBi - Xi Măng - 98 4-5 Nông Dân - Tiểu Lâm - Tiểu Mã Nông Dân - Tiểu Lâm - Tiểu Mã
Chạm 5
     
Shang p18 giao tranh

Xem lại

19:00
Hồng Anh Hồng Anh 1-1 Huy Đoàn, Gió (Đại Soái) Huy Đoàn, Gió (Đại Soái)
2-4, 4-0
     
Solo Shang

Xem lại

19:00
Gunny - Tễu Gunny - Tễu 1-8 Tý - 2k1 Tý - 2k1
Chạm 8
     
2vs2 random

Xem lại

19:00
BiBi BiBi 4-5 Sơ Luyến Sơ Luyến
Chạm 5
     
Solo Shang

Xem lại

13:30
HA - Chip - Long - Kama HA - Chip - Long - Kama 3-7 Hào - Mệnh - 98 - Huy Hào - Mệnh - 98 - Huy
Chạm 7
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
Tý - Tiểu Màn Thầu Tý - Tiểu Màn Thầu 6-7 Bi - Xi Măng Bi - Xi Măng
Chạm 7
     
2vs2 random

Xem lại

09:30
Anh Huy - Sỹ Ya Anh Huy - Sỹ Ya 8-7 Tiểu Màn Thầu - 2k3 Tiểu Màn Thầu - 2k3
Chạm 8
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 4, ngày 15/11/2023

21:00
BiBi BiBi 4-1 Nông Dân Nông Dân
Chạm 4
     
Solo Shang

Xem lại

19:00
Mạnh Hào - Truy Mệnh Mạnh Hào - Truy Mệnh 6-8 2k1 - Tiểu Màn Thầu 2k1 - Tiểu Màn Thầu
Chạm 8
     
2vs2 random

Xem lại

19:00
BiBi - Kamachi - Đại Vĩnh BiBi - Kamachi - Đại Vĩnh 5-3 Lão Hổ - Phong Lưu Tình - Tiểu Lâm Lão Hổ - Phong Lưu Tình - Tiểu Lâm
Chạm 5
     
3vs3 Shang 18p giao tranh

Xem lại

13:30
U98 U98 8-3 Cam Quýt Cam Quýt
Chạm 8
     
Solo random

Xem lại

13:30
Gunny - Anh Huy Gunny - Anh Huy 6-8 VaneLove - Xi Măng VaneLove - Xi Măng
Chạm 8
     
2vs2 random

Xem lại

09:30
BiBi BiBi 6-8 U98 U98
Chạm 8
     
Solo random

Xem lại

09:30
Hào - Sỹ Ya Hào - Sỹ Ya 8-5 2k1 - Gió 2k1 - Gió
Chạm 8
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 3, ngày 14/11/2023

21:00
Bi - No1 - Quýt Bi - No1 - Quýt 0-5 Shenlong - Tiểu Lâm - Tiểu Khốc Shenlong - Tiểu Lâm - Tiểu Khốc
Chạm 5
     
3vs3 Shang

Xem lại

19:30
Bi - No1 - Quýt Bi - No1 - Quýt 3-5 Lôi Lão Hổ - Tế Tế Lạp - Tiểu Lâm Lôi Lão Hổ - Tế Tế Lạp - Tiểu Lâm
Chạm 5
     
3vs3 Shang

Xem lại