Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy

Thứ 4, ngày 18/11/2020

19:00
Thanh Lak Thanh Lak 1-2 Kamachi Kamachi
Mạnh
     
Solo random

Xem lại

13:30
Mạnh Hào - U98 - Anh Huy - Kamachi Mạnh Hào - U98 - Anh Huy - Kamachi 2-0 HMN - Tý - Dương Còi - Văn Nhất HMN - Tý - Dương Còi - Văn Nhất
Hải - Kami
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào Mạnh Hào vs Xi Măng Xi Măng
Kami
     
Solo random

Xem lại

09:00
U98 - Anh Huy U98 - Anh Huy 3-0 Nam - Tý Nam - Tý
Mạnh - Hinh
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 3, ngày 17/11/2020

19:00
Mạnh Hào - U98 - Thành Lak - Anh Huy Mạnh Hào - U98 - Thành Lak - Anh Huy 0-2 SangCLub - KDK - Vô Thường - Kamachi SangCLub - KDK - Vô Thường - Kamachi
Kami - Hinh
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
U98 U98 3-1 Xuân Thứ Xuân Thứ
Hải
     
Solo random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào - Anh Huy Mạnh Hào - Anh Huy vs Tý - NamSociu Tý - NamSociu
Kami - Mạnh
     
2vs2 random

Xem lại

Chủ Nhật, ngày 15/11/2020

19:00
Gunny - U98 Gunny - U98 vs Hoàng Mai Nhi - Tiểu Màn Thầu Hoàng Mai Nhi - Tiểu Màn Thầu
Kami
     
2vs2 random

Xem lại

19:00
Mạnh Hào Mạnh Hào 3-2 Xi Măng Xi Măng
Hải
     
Solo random

Xem lại

19:00
Thành Lak - Anh Huy Thành Lak - Anh Huy 3-0 Vô Thường - Kamachi Vô Thường - Kamachi
Mạnh - Hinh
     
2vs2 random

Xem lại