Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy

Thứ 5, ngày 12/11/2020

19:30
Chipboy - Gunny - Mạnh Hào - U98 Chipboy - Gunny - Mạnh Hào - U98 vs Bi - THầu - Xuân Thứ - Tý Bi - THầu - Xuân Thứ - Tý
Kami
     
4vs4 random

Xem lại

19:00
Văn Hưởng - Thành Lak Văn Hưởng - Thành Lak 3-0 KDK - Kamachi KDK - Kamachi
Hải - HInh
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào Mạnh Hào 2-1 SangCLub SangCLub
Hải
     
Solo random

Xem lại

09:00
U98 - Văn Hưởng U98 - Văn Hưởng 3-0 9x Công - Truy Mệnh 9x Công - Truy Mệnh
Mạnh - Hinh
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 4, ngày 11/11/2020

19:00
Gunny - U98 Gunny - U98 3-1 Chipboy - No1 Chipboy - No1
Hải
     
2vs2 random

Xem lại

19:00
THành Lak - Văn Hưởng THành Lak - Văn Hưởng 2-2 Kamachi  - TBL Kamachi - TBL
Kami - HInh
     
2vs2 random

Xem lại

13:30
U98 - NoName - Kamachi - Gunny U98 - NoName - Kamachi - Gunny 0-3 BIbi - Thầu - Sĩ - Tuti BIbi - Thầu - Sĩ - Tuti
Kami
     
4vs4 random

Xem lại

13:30
Mạnh Hào Mạnh Hào 2-3 Truy Mệnh Truy Mệnh
Hinh
     
Solo random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào Mạnh Hào 1-3 Khán Giả Khán Giả
Mạnh
     
Solo Random -2 dân trên EGO Play

Xem lại

Thứ 3, ngày 10/11/2020

19:30
Chim Sẻ - U98 Chim Sẻ - U98 2-2 Bibi - Tiểu Màn Thầu Bibi - Tiểu Màn Thầu
Hải - Kami
     
2vs2 random

Xem lại