Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy

Thứ 4, ngày 11/11/2020

13:30
Mạnh Hào Mạnh Hào 2-3 Truy Mệnh Truy Mệnh
Hinh
     
Solo random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào Mạnh Hào 1-3 Khán Giả Khán Giả
Mạnh
     
Solo Random -2 dân trên EGO Play

Xem lại

Thứ 3, ngày 10/11/2020

19:30
Chim Sẻ - U98 Chim Sẻ - U98 2-2 Bibi - Tiểu Màn Thầu Bibi - Tiểu Màn Thầu
Hải - Kami
     
2vs2 random

Xem lại

19:00
Anh HUy - Lak Anh HUy - Lak vs NoName - Kamachi NoName - Kamachi
Mạnh - Hinh
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào Mạnh Hào 2-2 Xuân Thứ Xuân Thứ
Hải
     
Solo random

Xem lại

09:00
U98 - Văn HƯởng U98 - Văn HƯởng 3-0  Tý - Nam Tý - Nam
Kami - Mạnh
     
2vs2 random

Xem lại

Thứ 2, ngày 09/11/2020

13:30
U98 - Mạnh Hào - Anh Huy - Văn Hưởng U98 - Mạnh Hào - Anh Huy - Văn Hưởng 0-2 SangClub - Exciter - KDK - VÔ Thường SangClub - Exciter - KDK - VÔ Thường
Hải - Mạnh
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
U98 U98 vs Tiểu Màn THầu Tiểu Màn THầu
Kami
     
Solo Random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào - Anh Huy Mạnh Hào - Anh Huy 1-2 Tý-  Nam Tý- Nam
Hinh - Mạnh
     
2vs2 random

Xem lại

Chủ Nhật, ngày 08/11/2020

19:00
Mạnh Hào - U98 - Văn hưởng - THành Lak Mạnh Hào - U98 - Văn hưởng - THành Lak 3-0 HMN - Xi Măng - Tuti - Văn Nhất HMN - Xi Măng - Tuti - Văn Nhất
Kami - Mạnh
     
4vs4 random

Xem lại