Lịch thi đấu

Chọn ngày:
Hủy

Thứ 4, ngày 03/02/2021

13:30
U98 - Mạnh Hào - Văn Hưởng - TNT U98 - Mạnh Hào - Văn Hưởng - TNT 0-2 Truy Mệnh - No1 - Meomeo - Tịnh Văn Truy Mệnh - No1 - Meomeo - Tịnh Văn
Kami - Kiên
     
4vs4 random

Xem lại

09:00
U98 - Văn Hưởng U98 - Văn Hưởng 2-0 Xuân Thứ - Nam Xuân Thứ - Nam
Kami - Hải
     
2vs2 random

Xem lại

09:00
Mạnh Hào - Anh Huy Mạnh Hào - Anh Huy 2-2 Xi măng - Tuti Xi măng - Tuti
Kiên
     
2vs2 random

Xem lại