Hiện chưa có kênh trực tiếp!

9x Công - Tịnh Văn vs Kamachi - Vô Thường

2vs2 random

24/06/2020 13:30

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận