Chim Sẻ - Mạnh Hào - U98 - Văn Hưởng vs VaneLove - Tý - Xuân Thứ - NamSociu

4vs4 random

03/08/2020 13:30

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận