Hiện chưa có kênh trực tiếp!

Long - NoName - AnhBlue - Thứ Thứ vs SG360 - Gunny - Tễu - Rô Bin Sơn

4vs4 random

21/09/2020 13:30

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận