Hiện chưa có kênh trực tiếp!

Mạnh Hào - U98 - Thành Lak - Anh Huy vs No1 - Kamachi - Vô Thường - KDK

4vs4 random

05/10/2020 19:00

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận