U98 - Mạnh Hào - Hưởng - Huy vs Tễu - NoName - Vô Thường - Kama

4vs4 random

23/10/2020 13:30

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận