Hiện chưa có kênh trực tiếp!

Gunny - Truy Mệnh - Tịnh Văn - 9x Công vs HMN - Quýt - TiTi - Sỹ Yamato

4vs4 random

23/10/2020 13:30

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận