Hiện chưa có kênh trực tiếp!

Tú Xuất - 9x Công - Tịnh Văn - Luận vs Vô Thường - Kamachi - Khóc - NoName

4vs4 random

28/10/2020 19:00

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận