NoName - Tú Xuất - Kamachi - Tễu vs Quýt - Xuân Thứ - NamSC - Xi Măng

4vs4 random

01/12/2020 13:30

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận