Gunny - SangClub - Tú Xuất - ChipBoy vs VaneLove - Cam Quýt - Xuân Thứ - NamSC

4vs4 random

13/01/2021 13:30

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận