Gunny - Tú Xuất - U98 - Anh Huy vs Tiểu Màn Thầu - Tý - Tuti - Xuân Thứ

4vs4 random

14/01/2021 13:30

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận