CSDN - Bibi - Hồng Anh - Cam Quýt vs ShenLong - TTN - Đổ Thánh - Tiểu Hòa Ca

2 Shang - 2 Assy

14/01/2021 19:00

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận