Gunny - Tú Xuất vs VaneLove - Xi Măng

2vs2 random

14/01/2021 19:00

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận