U98 - Anh Huy - Văn Hưởng - Kamachi vs SangClub - Tú Xuất - Exciter - Yugi

4vs4 random

22/01/2021 13:30

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận