Gunny - Long Lê - Kamachi - Sang Club vs VaneLove - TuTj - Xuân Thứ - Hoàng Mai Nhi

4vs4 random

11/06/2021 13:30

Bình chọn

Thắng - thua Bạn nghĩ ai sẽ chiến thắng?

Bình chọn game thủ xuất sắc nhất trận