Clan fairplay giải đấu AoE Bé Yêu Cup 2020

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN
Tổng cộng 52 Phiếu

Bình chọn clan xuất sắc tháng 2/2020

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN
Tổng cộng 15 Phiếu

Lịch thi đấu