Clan fairplay giải đấu AoE Bé Yêu Cup 2020

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN
Hà Nội
 0.00% (0 phiếu)
BiBi Club
 0.00% (0 phiếu)
Skyred
 0.00% (0 phiếu)
Nghệ An
 5.77% (3 phiếu)
Thái Bình
 42.31% (22 phiếu)
Tổng cộng 52 Phiếu

Bình chọn clan xuất sắc tháng 2/2020

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN
Skyred
 0.00% (0 phiếu)
Nghệ An
 6.67% (1 phiếu)
Thái Bình
 13.33% (2 phiếu)
Hà Nội
 0.00% (0 phiếu)
BiBi Club
 0.00% (0 phiếu)
Tổng cộng 15 Phiếu

Lịch thi đấu