Game thủ xuất sắc nhất Bé Yêu Cup 2020

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN
Xi Măng
 0.66% (4 phiếu)
Mai Cồ Tý
 0.00% (0 phiếu)
Cam Quýt
 0.33% (2 phiếu)
Hoàng Mai Nhi
 0.00% (0 phiếu)
Xuân Thứ
 0.16% (1 phiếu)
Vanelove
 0.98% (6 phiếu)
MeoMeo
 0.00% (0 phiếu)
Yugi
 1.64% (10 phiếu)
Long Lê
 0.00% (0 phiếu)
Gunny
 2.79% (17 phiếu)
Vô Thường
 0.00% (0 phiếu)
Chipboy
 0.00% (0 phiếu)
No1
 3.11% (19 phiếu)
SPOROYAL 9x Công
 0.16% (1 phiếu)
Truy Mệnh
 2.95% (18 phiếu)
Hồng Anh
 57.05% (348 phiếu)
Hehe
 0.00% (0 phiếu)
Tutj
 0.00% (0 phiếu)
Tiểu Màn Thầu
 0.00% (0 phiếu)
BiBi
 1.31% (8 phiếu)
Văn Hưởng
 0.00% (0 phiếu)
Thành Lak
 0.00% (0 phiếu)
U98
 0.16% (1 phiếu)
Mạnh Hào
 0.33% (2 phiếu)
Chim Sẻ Đi Nắng
 27.38% (167 phiếu)
Tổng cộng 610 Phiếu

Bình chọn game thủ xuất sắc tháng 3/2020

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN
Cam Quýt
 0.00% (0 phiếu)
Long Lê
 0.00% (0 phiếu)
Gunny
 0.00% (0 phiếu)
No1
 5.00% (2 phiếu)
Hồng Anh
 22.50% (9 phiếu)
BiBi
 2.50% (1 phiếu)
Chim Sẻ Đi Nắng
 70.00% (28 phiếu)
Tổng cộng 40 Phiếu

Bình chọn game thủ xuất sắc tháng 2/2020

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN
Long Lê
 0.00% (0 phiếu)
Gunny
 0.00% (0 phiếu)
Chipboy
 0.00% (0 phiếu)
SPOROYAL 9x Công
 0.00% (0 phiếu)
Chim Sẻ Đi Nắng
 0.00% (0 phiếu)
Tổng cộng 0 Phiếu